جده ساده و کارشده

📋قیمت های درج شده فقط با پارچه کرپ المستقبل می باشد 

📋درقسمت توضیحات هر کالا قیمت چادر با سایر پارچه ها درج می شود 

 الگوی برش تمام مدل های زیر مثل هم است

جده ساده
جده ساده
قیمت : 480,000 تومان
جده یاسمین نگین دار
جده یاسمین نگین دار
قیمت : 540,000 تومان
جده تک گل
جده تک گل
قیمت : 630,000 تومان
جده فول گلدوزی کد 2
جده فول گلدوزی کد 2
قیمت : 800,000 تومان
جده فول گلدوزی کد 1
جده فول گلدوزی کد 1
قیمت : 770,000 تومان
جده مچ گیپور پاپیون
جده مچ گیپور پاپیون
قیمت : 520,000 تومان
جده ملیله دوزی مچ تور
جده ملیله دوزی مچ تور
قیمت : 670,000 تومان
جده شکوفه
جده شکوفه
قیمت : 650,000 تومان
جده زنبق
جده زنبق
قیمت : 750,000 تومان