لبنانی و بحرینی

📋قیمت های درج شده فقط با پارچه کرپ المستقبل می باشد 

📋درقسمت توضیحات هر کالا قیمت چادر با سایر پارچه ها درج می شود 

بحرینی صدفی ساده
بحرینی صدفی ساده
قیمت : 480,000 تومان
لبنانی صدفی
لبنانی صدفی
قیمت : 500,000 تومان